„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

NAZWA OPERACJI

“Stworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się izolacją natryskową pianką poliuretanową
oraz izolacją polimocznikową (hydroizolacją)” 

CEL OPERACJI

 „Stworzenie przedsiębiorstwa i wprowadzenie na rynek nowych usług w zakresie docieplania budynków oraz hydroizolacji poprzez zakup maszyny do wykonywania izolacji natryskowych w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną”

PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI

1. Stworzenie nowego przedsiębiorstwa
2. Stworzenie 2 miejsc pracy
3. Stworzenie operacji ukierunkowanej na innowacje

NAZWA DZIAŁANIA, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANA JEST OPERACJA:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”